Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

bizonhandmade
8651 92af 390
Zulczykjakub2
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viawrazliwa wrazliwa
7302 a405 390
Reposted fromlearntofly learntofly

May 23 2015

9152 53f9 390
Reposted fromsunlight sunlight viawrazliwa wrazliwa

May 17 2015

bizonhandmade
9667 2d8e 390
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
bizonhandmade
6800 4fad 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawrazliwa wrazliwa
bizonhandmade
0063 6a4e 390

arianeka:

Firenze, Italy (2012)

Reposted fromlifeless lifeless
bizonhandmade
0651 07ac 390
Reposted fromwildeyed wildeyed vialifeless lifeless
bizonhandmade
2795 75ea 390
Reposted bypatryk96 patryk96

May 16 2015

bizonhandmade
Najpiękniejszy człowiek, to ten uśmiechający się z Twojego powodu.
— lovinne
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viawrazliwa wrazliwa
bizonhandmade
Ty nie masz pojęcia, jaka to rozkosz, gdy się odczuje taki szalony popęd mężczyzny do siebie, to tak bierze kobietę, porywa jak huragan... Zniewala i... żądza rośnie, potężnieje, aż wybucha. Zmysły to potęga.
— Helena Mniszkówna
Reposted fromtimetolove timetolove viawrazliwa wrazliwa

May 15 2015

bizonhandmade
0740 7b0e 390
Reposted fromekelias ekelias vialifeless lifeless
bizonhandmade
6067 7912 390
Reposted byheckpietcziterryzykborsuczyskoarrrrrrrr

May 11 2015

bizonhandmade
2567 c5d5
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasmutnazupa smutnazupa
bizonhandmade
bizonhandmade
Przed człowiekiem uciec można jedynie w objęcia innego człowieka.
— Gombrowicz
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viawrazliwa wrazliwa

May 10 2015

bizonhandmade
Zbyt wielu ludzi przecenia to, kim nie jest i nie docenia tego, kim jest.
— Malcolm S. Forbes
Reposted byaksiupelkabezsennacynamonebelieve17cytatyjobibanshesonicetobenicepolkamlodaniewolnicaMySecretGardenredshadowToshiPicki91malinowychrusniakianshasadrosiemagiciansassistantczooemotionalanorexicnosceteipsumzupkamlecznakotficanieuciekajlouve050996piehusanakareninawruchujednostajniepopierdolonymxforeveryoungxkomplikacjamidnightlovermichaelle64littlehumanNoCinderellakasprzak88VileHopex3joootmaagdaborosmutnazupamarvelaxwhitefrogkeepajemstrongpuhanybreathuncertainityiamawinrarnataabolitereseekolvidozytasmokingtimeBloodEveraindropssahcitiesofnightverymeolamikoiorisbeatlannaAnQpelnaradosciSkydelanbjureczkoyoucandoitjestemagablacksadcatdzizaniskowoCuukierekmessclewSkydelanbansheschwarzerwolfsoymihlkcinnamongirlqazwsxedcrfvtgbblack-angelwerterowskaviajerotupfenbreakawaybezsennaeequinemidnightloverromantycznosccakeesdestructive-hopelessNoCinderellaniskowotouchtheskybederektoremzavasitmakesmecalmresmorseSchuylermakesmefeelbeciaszqwiecznezapaleniesystemuprocedurszyszka016alicjazkrainyczarowlaparisiennefilofobiaserialowaaa
bizonhandmade

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie ‘Czekam w samochodzie.’. Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska (via polskie-zdania)
Reposted fromgubolev gubolev vialone-wolf lone-wolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl